Portfolio > Liminal

Suspended Reality (detail)
Suspended Reality (detail)
Porcelain, nichrome wire